Az oldalon ezekkel a témákkal foglalkozunk: átkok , rontáslevétel , átok levétele , rontás levétele , átok , szerelmi kötés , rontás , átoklevétel , rontásvizsgálat , átokvizsgálat

 

 

Általános Szerződési Feltételek

1. Rózsaszín csekkel tudsz fizetni: Harmopress - 1518 Budapest, pf. 157. 
  Adószám: 23702916-2-42 Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Nyilvántartásba vételi szám: Cg. 01-09-974341/13 Bankszámlaszám: Unicredit 10918001-00000093-06950006 továbbiakban: Szolgáltató) Adatkezelési azonosító szám: folyamatban ;
a www.rontaslevetel.com  internetes honlapon elérhető, jelen általános szerződési feltételek ( a továbbiakban: ÁSzF) 3. pontjában részletezett rontásvizsgálat és rontáslevétel e-könyv értékesítés (a továbbiakban: Szolgáltatás)  szolgáltatást  nyújtja.


2. A Szolgáltatás igénybevételével a Szolgáltatás igénybe vevője ( továbbiakban: Fogyasztó) vállalja, hogy annak díjját az ÁszF 4. pontjában foglaltak szerint teljesíti. A teljesítés módja banki átutalás.


3. A Szolgáltatás leírása.  

A Szolgáltató az általa üzemeltetett honlapon lehetőséget kínál arra, hogy a Fogyasztó megtudja, hogy a Szolgáltatás igénybevételekor van-e rajta rontás vagy negatív energia. Ehhez a Fogyasztónak meg kell adnia a saját nevét és  születési dátumát.

A rendszer egy, a számmisztikában kidolgozott és elfogadott módszer segítségével kikalkulálja, hogy van-e rontás a Fogyasztón, ehhez felhasználja a szolgáltatás igénybevételének aktuális naptári napjának a  számát (adott napi dátum) is.

A Fogyasztó azonnal és ingyenesen értesül a számítás eredményéről.

Amennyiben a rendszer megálapította, hogy a Fogyasztón rontás van, akkor lehetőséget kap arra, hogy bruttó 7770,- Ft -ért, azaz hétezer hétszázhetven forintért, igényeljen egy személyes rontáslevételi számkódot a hozzá tartozó rontáslevételi eljárást tartalmazó e-book  leírásával. A számkód ugyancsak számmisztikailag kikalkulált kód, amely  személyhez és naptári időszakhoz tartozik, egyéni rendelésre készül.

Amennyiben a Fogyasztó a szolgáltatás megrendelése mellett dönt, úgy e-mail címének megadásával, kap egy elektronikus tájékoztató levelet a szolgáltatás díjjáról és a fizetés módjáról. A díj minden esetben előzetesen esedékes.

Amint a Szolgáltatási díj beérkezik a Szolgáltató bankszámlájára, a Fogyasztó az általa megadott e-mail címre elektornikus levelet kap, amely tartalmazza a rontáslevételi eljárás részletes leírását és a Fogyasztó személyes számkódját.

A rontáslevételi eljárást – a megkapott eljárási rend szerint és a személyes kód felhasználásával -- a Fogyasztó saját maga végzi el.

Három hónap elteltével a Fogyasztó automatikusan kap egy emlékeztető e-mail-t, amelyben arról kap tájékoztatást, hogy lehetősége van ismételten megvizsgálnia, hogy van-e rajta rontás, illetve arról, hogyan teheti tartósabbá az eljárás eredményét. Továbbá hetente díjtalanul kap tájékoztató hírlevelet az aktuális asztrológiai együttállásokról és az Arany Angyal tanításairól.
A Szolgáltató a számmisztikában jártas, kellő tapasztalattal rendelkező, hozzáértő személy, aki kompetens  Szolgáltatáshoz szükséges metódus kidolgozásával és folyamatos szakmai karbantartásával.


4. A Szolgáltatás díja

A Fogyasztó ingyenesen megtudhatja, hogy van-e rajta rontás vagy negatív energia.

Amennyiben van, és a Fogyasztó a rontáslevétel mellett dönt, úgy e-mail címének megadásával, kap egy elektronikus tájékoztató levelet a szolgáltatás díjjáról és a fizetés módjáról.

A rontáslevételhez szükséges eljárási rend és személyes számkód igénylése bruttó 7770 Ft, azaz hétezerhészázhetven Forint.

A díj minden esetben előzetesen esedékes. A fizetés módja a Szolgáltató által megadott bankszámlára történő banki átutalás. Amint a számlavezető bank a Szolgáltatót a díj beérkezéséről értesíti a Szolgáltató azonnal elküldia fogyasztónak a rontás levétel eljárási rendjét és a személyes számkódot tartalmazó elektronikus levelet.

5. Adatvédelem

A Szolgáltató a Fogyasztó által rendelkezésére bocsátott információkat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Szolgáltatás nyújtáshoz közvetlenül szükséges célra használja fel. Ugyanilyen bizalmas információt képeznek a szolgáltatással összefüggésben, annak során keletkezet adatok, információk.  


6. Marketing

A Szolgáltatás igénybe vételével a Fogyasztó hozzájárul, hogy a Szolgáltató adatait minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználja a saját maga számára direkt marketing célokra (így SMS-beli, elektronikus levélben vagy telefonon keresztül történő megkeresés révén) saját termékeinek, szolgáltatásainak népszerűsítésére.

7. Felelősség

A Fogyasztó a Szolgáltatás igénybevétele során szerzett minden információt a saját belátása szerint és a saját felelősségére használhat fel. A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a Fogyasztónak a Szolgáltatás eredménye alapján hozott döntéseiért, tett nyilatkozataiért és egyéb magatartásáért.


8. A Szolgáltatást csak a 18. életévüket betöltött nagykorú személyek vehetik igénybe, akik a magyar jogszabályok szerint cselekvőképesek, azaz maguk köthetnek szerződést vagy tehetnek más jognyilatkozatot.

9. A Szolgáltatás kizárólag arra irányul, hogy meghatározza, hogy az adott személyen (Fogyasztón) van-e rontás vagy negatív energia, és ha igen, akkor lehetőséget ad arra, hogy a Fogyasztó maga vegye le azt saját magáról.  Ezen túlmenően nem minősül jóslásnak, különösen nem előrejelzésnek, eligazításnak, tanácsnak, ajánlásnak, véleménynek.

10. A Fogyasztó maga dönti el, hogy igényli-e a rontáslevételi eljárást a hozzá tartozó személyes számkóddal, továbbá maga dönt arról is, hogy az általa igényelt rontáslevételi eljárást lefolytatja-e. Kizárólag a Fogyasztó felelőssége, hogy mennyire pontosan tartja be az eljárási szabályokat, így kizárólag a Fogyasztó felelőssége, hogy a rontáslevétel sikeresen megtörténik-e.


11. A Szolgáltatás nem minősül befektetési és pénzügyi tanácsnak. Sem közvetlenül sem közetve nem tartalmaz  tanácsot befektetési lehetőségekkel, értékpapírok vételével/eladásával, értékpapírok és befektetések elemezésével vagy értékelésével kapcsolatban.

12 .A Szolgáltató a Szolgáltatáshoz minden hétköznap elektronikus levélben történő válaszlehetőséggel biztosít ügyfélszolgálatot Az info kukac rontaslevetel.com címen) . A közönségszolgálati számon a Szolgáltatás nem vehető igénybe, az csak a Fogyasztók kérdéseinek és esetleges panaszainak fogadására szolgál.

13. A Szolgáltatás igénybe vétele a jelen Általános Szerződési Feltételek automatikus elfogadását jelenti.


14. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármikori felfüggesztésére vagy beszüntetésére, illetve jelen általános szerződési feltételek megváltoztatására.

15. Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, s köteles a módosított változatot a Fogyasztók számára elérhetővé tenni.

Budapest, 2011-11-30

Utolsó módosítás: 2016. 08.22.

 

 

Kattintson ide és vizsgálja meg, hogy van-e
Önön rontás vagy negatív energia!

 

 átkok , rontáslevétel , átok levétele , rontás levétele , átok , szerelmi kötés , rontás , átoklevétel , rontásvizsgálat , átokvizsgálatMiért bízhat bennünk?

átkok , rontáslevétel , átok levétele , rontás levétele , átok , szerelmi kötés , rontás , átoklevétel , rontásvizsgálat , átokvizsgálat