Az oldalon ezekkel a témákkal foglalkozunk: átkok , rontáslevétel , átok levétele , rontás levétele , átok , szerelmi kötés , rontás , átoklevétel , rontásvizsgálat , átokvizsgálat

 

 

Általános Szerződési Feltételek

1. A www.rontaslevetel.com domain alatt található tartalmakat, adatokat és információkat kuzárólagosan kezeli és birtokolja a Harmopress Kft (1111 Bp. Bartók 46) Adószám: 23702916-2-42 Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Nyilvántartásba vételi szám: Cg. 01-09-974341/13 Bankszámlaszám: Unicredit 10918001-00000093-06950006 továbbiakban: Szolgáltató)
Aweboldal tulajdonosa a kezelt adatokat a Sales Autopilot rendszerében, elektronikusan tárolja, annak biztonsági kritériumaival ide kattintva lehet megismerekedni>>

A weboldal nem küld más weboldalaktól jövő hirdetéseket, kizárólag a saját témájában, ehhez kapcsolódó és releváns információk kezelésére jött létre.

A kezelt adatok - név, születési adatok - a szolgáltatáshoz föltétlen szükséges és minimális információk, melyekből a számmisztikai elemzés készül. A rendszer statisztikai célú egyéb adatokat - melyek a szolgáltatás nyújtáshoz szorosan nem kötődnek - nem kezel.

Az adatokat harmadik fél számára nem adja ki.

A számlázás a www.szamlazz.hu rendszerén keresztül elektronikusan történik, a feltételek elfogadásával a vásárló automatikusan tudomásul veszi, hogy a számláját is elektronikusan kapja meg.
A weboldal a www.rontaslevetel.com internetes honlapon elérhető, jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) 3. pontjában részletezett rontásvizsgálat és rontáslevétel e-könyv értékesítés (a továbbiakban: Szolgáltatás) szolgáltatást nyújtja.

2. A Szolgáltatás igénybevételével a Szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban: Fogyasztó) vállalja, hogy annak díját az ÁszF 4. pontjában foglaltak szerint teljesíti. A teljesítés módja banki átutalás.

3. A Szolgáltatás leírása.

A Szolgáltató az általa üzemeltetett honlapon lehetőséget kínál arra, hogy a Fogyasztó megtudja, hogy a Szolgáltatás igénybevételekor van-e rajta rontás vagy negatív energia. Ehhez a Fogyasztónak meg kell adnia a saját nevét és születési dátumát.

A rendszer egy, a számmisztikában kidolgozott és elfogadott módszer segítségével kikalkulálja, hogy van-e rontás a Fogyasztón, ehhez felhasználja a szolgáltatás igénybevételének aktuális naptári napjának a számát (adott napi dátum) is.

A Fogyasztó azonnal és ingyenesen értesül a számítás eredményéről.

Amennyiben a rendszer megálapította, hogy a Fogyasztón rontás van, akkor lehetőséget kap arra, hogy bruttó 7770,- Ft -ért, azaz hétezer hétszázhetven forintért, igényeljen egy személyes rontáslevételi számkódot a hozzá tartozó rontáslevételi eljárást tartalmazó e-book melléklettel. A számkód ugyancsak számmisztikailag kalkulált kód, amely személyhez és naptári időszakhoz tartozik, egyéni rendelésre készül. A vásárlót ezért nem illeti meg az elállás joga.

Amennyiben a Fogyasztó a szolgáltatás megrendelése mellett dönt, úgy e-mail címének megadásával, kap egy elektronikus tájékoztató levelet a szolgáltatás díjáról és a fizetés módjáról. A díj minden esetben előzetesen esedékes.

Amint a Szolgáltatási díj beérkezik a Szolgáltató bankszámlájára, a Fogyasztó az általa megadott e-mail címre elektornikus levelet kap, amely tartalmazza a rontáslevételi eljárás részletes leírását és a Fogyasztó személyes számkódját, valamint az elektronikus számlát.

A rontáslevételi eljárást – a megkapott eljárási rend szerint és a személyes kód felhasználásával -a Fogyasztó saját maga végzi el.

fogyasztó továbbá hetente díjtalanul kap tájékoztató hírlevelet az aktuális asztrológiai együttállásokról és az Arany Angyal tanításairól.
A Szolgáltató a számmisztikában jártas, kellő tapasztalattal rendelkező, hozzáértő személy, aki kompetens Szolgáltatáshoz szükséges metódus kidolgozásával és folyamatos szakmai karbantartásával, ezen hírlevél szolgáltatásról minden levél alján - a hatályos rendeletek szerint - bármikor le lehet iratkozni.

4. A Szolgáltatás díja

A Fogyasztó ingyenesen megtudhatja, hogy van-e rajta rontás vagy negatív energia.

Amennyiben van, és a Fogyasztó a rontáslevétel mellett dönt, úgy e-mail címének megadásával, kap egy elektronikus tájékoztató levelet a szolgáltatás díjjáról és a fizetés módjáról.

A rontáslevételhez szükséges eljárási rend és személyes számkód igénylése bruttó 7770 Ft, azaz hétezerhészázhetven Forint.

5. Adatvédelem

A Szolgáltató a Fogyasztó által rendelkezésére bocsátott információkat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Szolgáltatás nyújtáshoz közvetlenül szükséges célra használja fel. Ugyanilyen bizalmas információt képeznek a szolgáltatással összefüggésben, annak során keletkezet adatok, információk.

6. Felelősség

A Fogyasztó a Szolgáltatás igénybevétele során szerzett minden információt a saját belátása szerint és a saját felelősségére használhat fel. A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a Fogyasztónak a Szolgáltatás eredménye alapján hozott döntéseiért, tett nyilatkozataiért és egyéb magatartásáért.

8. A Szolgáltatást csak a 18. életévüket betöltött nagykorú személyek vehetik igénybe, akik a magyar jogszabályok szerint cselekvőképesek, azaz maguk köthetnek szerződést vagy tehetnek más jognyilatkozatot.

9. A Szolgáltatás kizárólag arra irányul, hogy meghatározza, hogy az adott személyen (Fogyasztón) van-e rontás vagy negatív energia, és ha igen, akkor lehetőséget ad arra, hogy a Fogyasztó maga vegye le azt saját magáról. Ezen túlmenően nem minősül jóslásnak, különösen nem előrejelzésnek, eligazításnak, tanácsnak, ajánlásnak, véleménynek.

10. A Fogyasztó maga dönti el, hogy igényli-e a rontáslevételi eljárást a hozzá tartozó személyes számkóddal, továbbá maga dönt arról is, hogy az általa igényelt rontáslevételi eljárást lefolytatja-e. Kizárólag a Fogyasztó felelőssége, hogy mennyire pontosan tartja be az eljárási szabályokat, így kizárólag a Fogyasztó felelőssége, hogy a rontáslevétel sikeresen megtörténik-e.

11. A Szolgáltatás nem minősül befektetési és pénzügyi tanácsnak. Sem közvetlenül sem közetve nem tartalmaz tanácsot befektetési lehetőségekkel, értékpapírok vételével/eladásával, értékpapírok és befektetések elemezésével vagy értékelésével kapcsolatban.

12 .A Szolgáltató a Szolgáltatáshoz minden hétköznap elektronikus levélben történő válaszlehetőséggel biztosít ügyfélszolgálatot Az info kukac rontaslevetel.com címen) . A közönségszolgálati címen a Szolgáltatás nem vehető igénybe, az csak a Fogyasztók kérdéseinek és esetleges panaszainak fogadására szolgál.

13. A Szolgáltatás igénybe vétele a jelen Általános Szerződési Feltételek automatikus elfogadását jelenti.

14. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármikori felfüggesztésére vagy beszüntetésére, illetve jelen általános szerződési feltételek megváltoztatására.

15. Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, s köteles a módosított változatot a Fogyasztók számára elérhetővé tenni.

Szolgáltató szerverét az Inclust Systems kft gondozza.
Budapest 2018

 

 

 

Kattintson ide és vizsgálja meg, hogy van-e
Önön rontás vagy negatív energia!

 

 átkok , rontáslevétel , átok levétele , rontás levétele , átok , szerelmi kötés , rontás , átoklevétel , rontásvizsgálat , átokvizsgálatMiért bízhat bennünk?

átkok , rontáslevétel , átok levétele , rontás levétele , átok , szerelmi kötés , rontás , átoklevétel , rontásvizsgálat , átokvizsgálat